U55-6 (AC) KIS

รถขุด5 ตัน

ราคา 1,745,000 บาท

งานก่อสร้าง : เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับจ้างขับรถขุดที่ต้องการรถขุดที่พร้อมลุยงานสมบุกสมบัน ไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่ ขุดวางท่อประปาขนาดกลาง ขุดฟุตติ้ง หรือ รื้อถอนทำลาย
 
งานเกษตร :  เหมาะสำหรับผู้รับเหมา เจ้าของสวนยางพารา และเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางที่ต้องการทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก หรือ คีบไม้ยางขึ้นรถบรรทุก นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับสวนปาล์ม ในขั้นตอนการปลูก การขุดทำร่องน้ำ การทำถนนเข้าสวนปาล์ม จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

ห้องโดยสาร ห้องโดยสารปรับอากาศ
น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม) 5,290
แรงม้า 47.6
ความยาวตัวรถ (มิลลิเมตร) 5,480
ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร) 1,960
ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร) 3,630
ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร) 5,960
ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร) 5,665
จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก) 5
ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร) 0.172
ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร) 650
จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก) 6
อุปกรณ์ต่อพ่วง EHB05 / EPC05

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสดวกสบาย

การบริการ