U35-6 KIS

รถขุด3 ตัน

ราคา 1,180,000 บาท

งานก่อสร้าง : เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับจ้างขับรถขุดที่ต้องการรถขุดสมรรถนะสูงตอบโจทย์การทำงานได้ไว ทั้งงานปรับพื้นที่ วางท่อประปาขนาดกลาง ขุดฟุตติ้ง งานรื้อถอนทำลาย งานขุดเจาะเสารั้วบ้าน หรือ รั้วถนน เป็นต้น
 
งานเกษตร : เหมาะสำหรับเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ หรือผู้รับจ้างในสวนผลไม้ ที่ต้องการใช้งานปรับพื้นที่ก่อนปลูก ขุดหลุมปลูก ปั้นโคกทุเรียน หรือขุดวางท่อในสวน นอกจากนั้นสามารถนำไปใช้ในสวนยางพารา เช่น ขุดถอนตอ ขุดปรับพื้นที่ หรือคีบขนย้ายไม้ยาง เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

ห้องโดยสาร ห้องโดยสารเปิดโล่ง
น้ำหนักขณะใช้งาน (กิโลกรัม) 3,510
แรงม้า 27.5
ความยาวตัวรถ (มิลลิเมตร) 4,710
ความกว้างตัวรถ (มิลลิเมตร) 1,700
ระยะขุดลึกสุด (มิลลิเมตร) 3,000
ระยะขุดไกลสุด (มิลลิเมตร) 4,780
ระยะขุดสูงสุด (มิลลิเมตร) 4,835
จำนวนชุดลูกกลิ้ง (ลูก) 4
ปริมาตรของชุดหัวขุด (ลูกบาศก์เมตร) 0.11
ขนาดความกว้างปากหัวขุด (มิลลิเมตร) 500
จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว (ตัก) 9
อุปกรณ์ต่อพ่วง EHB03 / W3000X

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสดวกสบาย

การบริการ