SPW-48C plus

รถดำนาเดินตาม 4 แถว

ราคา 135,000 บาท

คุ้มค่า รองรับน้ำมัน B20
ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร*
ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม


*หมายเหตุ : เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับดีเซล B7 วันที่ 1 ก.ค. 63

ข้อมูลจำเพาะสินค้า

ขนาดตัวรถ
-ความยาวรวม (มิลลิเมตร) 2,140
-ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) 1,590
-ความสูงรวม (มิลลิเมตร) 910
-น้ำหนัก (กิโลกรัม) 160
ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า
แรงม้า (รอบ/นาที) 4.3/3,000
จำนวนแถวในการปักดำ 4
ระยะห่างระหว่างแถว (เซนติเมตร) 30
ความห่างระหว่างกอ (เซนติเมตร) 6 ระดับ 14,16,18,21,25,28

ประสิทธิภาพ

ความทนทาน

ความสดวกสบาย

การบริการ