รถขุด ต่ำกว่า 3 ตัน

U17-3 KIS

รถขุด

ราคา 775,000 บาท

U15-3 KIS

แทรกเตอร์ รุ่นบี

ราคา 725,000 บาท

รถขุด 3 ตัน

KX91-3SX (AC) KIS

รถขุด

ราคา 1,335,000 บาท

U35-6 KIS

รถขุด

ราคา 1,180,000 บาท

KX91-3SX KIS

รถขุด

ราคา 1,135,000 บาท

รถขุด 5 ตัน

U55-6 (AC) KIS

รถขุด

ราคา 1,745,000 บาท

U55-6 KIS

รถขุด

ราคา 1,555,000 บาท

รถขุด 8 ตัน

KX080-3 KIS

รถขุด

ราคา 2,415,000 บาท