รถเกี่ยวนวดข้าว

DC-93G CABIN KIS

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,500,000 บาท

DC-93G KIS

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,410,000 บาท

DC-93 KIS

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,255,000 บาท

DC-35

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 589,000 บาท

DC-105X Cabin

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,685,000 บาท

DC-70G Plus Cabin

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,200,000 บาท

DC-70G Plus

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,110,000 บาท

DC-70 Plus

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 960,000 บาท

DC-105X

รถเกี่ยวนวดข้าว

ราคา 1,590,000 บาท

อุปกรณ์เสริม

Corn Kits CK93

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด

ราคา 55,000 บาท

BK93/BK93G

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง

ราคา 63,000 บาท

BK105X

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและถั่วเขียว

ราคา 69,000 บาท

CK105X

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด

ราคา 62,000 บาท

CK70/CK70G

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวข้าวโพด

ราคา 39,900 บาท

BK70/BK70G

ชุดอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและถั่วเขียว

ราคา 49,900 บาท